وقوع جنایت در ترك فعل | وقوع جنایت | جنایت با ترك فعل | وکیل کیفری

نقش ترک فعل در وقوع جنایت، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه در تألیفات حقوقی بوده است. قانونگذار در ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان وقوع جنایت به واسطه ترک فعل را پذیرفته و شرایطی برای تحقق تأثیر این نوع رفتار در حصول نتیجه مقرر داشته است.
اما با توجه به شرایط مذکور آنچه در این ماده در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل. زیرا در هیچ صورتی صرف ترک موجب ضمان تارک نسبت به نتیجه نمی شود. چراکه ترک فعل در حدوث زیان، تنها نقش (شرط) داشته و از این رو بین این نوع رفتار و نتیجه حاصله هرگز رابطه استناد برقرار نمی شود. به علاوه مفاد ماده 295 ق.م.ا از جهاتی دیگر نیز با موازین قانونی ناسازگار به نظر می رسد.

در حقوق کیفری علاوه بر فعل، ممکن است ترک فعل نیز به عنوان صورتی از رفتار، توصیف مجرمانه شود. بنابراین جرایم از حیث عنصر مادی در یکی از این سه دسته قرار می گیرند: 1- جرم فعل  2- جرم ترک فعل  3- جرم فعل مشروط به ترک
آنچه در ماده 295 ق.م.ا در مورد ترک فعل گفته شده در واقع فعل مشروط به ترک است و نه مطلق ترک فعل. جرم فعل مشروط به ترک میتواند ماهیت عمدی یا غیرعمدی داشته باشد. قانونگذار به رغم تردید در وقوع جنایت خطای محض، در ماده 295 ق.م.ا امکان تحقق جنایت عمد، شبه عمد و خطای محض را مفروض دانسته است.
بعضی حقوقدانان معتقدند که: استفاده قانونگذار از واژه (فعل) در متن این بند به معنای عدم امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک فعل نیست. لکن به نظر میرسد علی رغم تصریح ماده 295 ق.م.ا امکان تحقق آن، برخلاف عمد و شبه عمد در هیچ موردی وجود ندارد. زیرا ثبوت ضمان در این ماده بر ترک فعل موظف که از مصادیق خطای جزایی است، منوط شده که در این صورت ارتکاب جنایت خطای محض همراه با این نحو از خطای جزایی موجب تحقق جنایت در حکم شبه عمد خواهد شد.

به منظور تعیین مصادیق این نوع جنایت بایستی به ماده 292 ق.م.ا رجوع کرد. این ماده سه مورد را مصداق جنایت خطای محض دانسته است: 1 – جنایت توسط نائم  2 – جنایت به وسیله صغیر یا مجنون  3 – جنایت خطای محض اصلی و در هیچکدام از این موارد امکان تحقق جنایت به صورت خطای محض با توجه به شرایط ماده 295 ق.م.ا وجود ندارد.
ممکن است ارتکاب جنایت به وسیله نائم را از موارد وقوع جنایت خطایی به ترک تلقی کرد، در حالیکه در مورد جنایت توسط شخص نائم، بایستی قائل به دو فرض بود که در هیچکدام از آنها امکان تحقق جنایت خطای محض به واسطه ترک فعل وجود ندارد:
الف) موردی که شخص نائم هیچگونه عمدی در خوابیدن ندارد و در هنگام خواب، فعلی که وی متعهد به انجام آن بوده است، ترک میشود.
ب) شخص نائم عمداً میخوابد به گونه ای که عمد وی نسبت به جنایت واقع شده به صورت تبعی احراز شود، با وجود شرایط محکومبه قصاص میشود.

جنایت اعم از قتل و مادون نفس، جرم فعل است و جانی باید با انجـام عملـی کـه صـلاحیت ایجاد آسیب و صدمه را دارد مرتکب جنایت شـود. بـا وجود این قـانون گـذار در مـاده 295 ق.م.ا مصوب 1392 تحت شرایط: 1 – وجود تعهد قانونی یا قراردادی  2 – توانایی انجام فعل  3 – وجود رابطه استناد، ترک را در سه نوع قتل عمدی، شـبه عمـدی و خطـای محـض پذیرفتـه اسـت، امـا ترک به تنهایی و بدون آنکه با فعلی دیگر همراه شود، قابلیت ایـراد صـدمه یـا خسـارت نداشـته و نمیتواند موجب جنایت شود.دانلود مطلب:
لینک کوتاه مطلب: https://vakilp1.com/?p=5522

ما را در تلگرام دنبال کنید

دفتر وکالت شاهین قیصری

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارید

avatar
wpDiscuz
دفتر وکالت شاهین قیصری
مشاوره حقوقی رایگان
دفتر وکالت ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی میتواند به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما عزیزان باشد. شما در کنار ما میتوانید از مشاوره رایگان و حق الوکاله شرایطی بهرمند شوید. مشاوره در این دفتر وکالت رایگان بوده، و شما عزیزان میتوانید بصورت تلفنی و آنلاین از وکیل پایه یک دادگستری ما، آقای شاهین قیصری مشاوره بگیرید. جهت مشاوره حضوری تماس گرفته و نوبت خود را رزرو نمایید. پس با ما تماس بگیرید ...
دفتر وکالت شاهین قیصری
دفتر وکالت شاهین قیصری
دفتر وکالت شاهین قیصری