سوالات متداول – دفتر وکالت شاهین قیصری

جهت یافتن سوال از کادر مجاور استفاده نمایید. همچنین میتوانید در بخش مشاوره آنلاین، سوالات دقیق تری را از مشاور حقوقی ما بپرسید.

سوالات حقوقی

1شخصی میخواهد علیه ظهرنویس چک اقامه دعوی نماید، تا چه زمانی میتواند این کار را انجام دهد؟
این شخص میتواند تا 15 روز پس از تاریخ چک نسبت به برگشت چک اقدام و نسبت به طرح دعوی علیه ظهرنویس اقامه دعوی نماید، در غیر اینصورت حق اقدام علیه ظهرنویس را نخواهد داشت.
2آیا تعیین نام کوچک از طریق دادگاه امکان پذیر است؟
بله، اشخاص میتوانند یک بار در طول عمر خود با طرح دعوی به دادگاه نسبت به تغییر نام کوچک خود اقدام نماید.
3شخصی در بانک ضمانت فردی را نموده است، آن فرد اقساط خود را نپرداخته است و ضامن اقساط را پرداخت کرده است، آیا ضامن میتواند به فرد بدهکار به بانک مراجعه نماید؟
در صورتیکه ضامن از طرف بدهکار اذن داشته باشد اصل بر عدم تبرع میباشد و میتواند پس از پرداخت وجه به بانک به بدهکار رجوع نماید.
4برای تقسیم ترکه چه کارهایی باید انجام داد؟
ابتدا میبایست برای صدور گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف مراجعه کرد و صدور گواهی انحصار وراثت به دادگاه حقوقی تحت عنوان تقسیم ترکه دادخواست داد و پس از طی فرآیندی و انجام مزایده، اشخاص میتوانند سهم خود را از ترکه مطالبه نمایند.
5مدعی اعسار در چه صورت حبس نمیشود؟
به استناد ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن اراعه صورت کل اموال خود، دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
6اگر کسی وصیت کند که همه اموالش به یک نفر برسد، این کار از نظر قانونی صحیح است؟
به استناد ماده 843 قانون مدنی، وصیت نسبت به بیش از یک سوم ترکه، نافذ نیست. مگر به اجازه وراث و اگر از بعضی از ورثه اجازه بگیرد که در این صورت فقط نسبت به سهم او نافذ است.

سوالات کیفری

1شخصی ملکی به اینجانب فروخته و پس از فروش ملک به اینجانب مجدد آن را به دیگری فروخته است، چه اقدامی میتوان انجام داد؟
در اینصورت میتوان در دادسرا شکایت کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر علیه فروشنده مطرح و اقامه نمود. دادسرا پس از احضار متهم و تحقیقات مقدماتی در صورت انتساب بزه قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر میکند و پرونده را برای تعیین مجازات به دادگاه ارسال مینماید.
2آیا فیلم و عکس برای اثبات یک جرم کافی است؟
عکس و فیلم در صورت وجود دلایل دیگر میتواند اماره قضایی برای اثبات جرم باشد و مقام قضایی در این مورد میتواند به آن استناد کند.
3شخصی با رسیدی فرش خود را به امانت به دوستش میدهد اما دوستش از استرداد فرش خودداری میکند، چه اقدامی میتوان انجام دهد؟
این شخص میتواند با ارسال اظهارنامه فرش خود را مطالبه نماید، در صورت عدم استرداد با رسید خود میتواند در دادسرا به عنوان خیانت در امانت شکایت نماید.
4چک تا چه زمانی جنبه کیفری دارد؟
چک از تاریخ سررسید با شرایط قانونی 6 ماه و از تاریخ برگشت چک جنبه کیفری دارد و شخص میتواند در مراجع قضایی اقامه دعوی نماید.
5اگر کسی در دادگاه شهادت دروغ بدهد، آیا مرتکب جرم شده است؟
به استناد ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
6اگر کسی مالی نزد یک نفر به امانت بگذارد و یک نفر دیگر مال مزبور را به دستور امانتدار بفروشد، آیا این فرد دوم قابل تعقیب کیفری است؟
در صورتی که علم این شخص به امانت بودن مشارالیه معاونت در بزه خیانت در امانت کرده است و نمیتوان او را مرتکب اصلی دانست، زیرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی، سپرده شدن مال بر کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرف مذکور در آن ماده تصرف نماید.
7شخصی مال دیگری را به عنوان مال خود و اقدام به فروش به اینجانب نموده است، چه اقدامی میتوانم انجام دهم؟
به استناد ماده 1 قانون انتقال مال غیر ( هر کس مال دیگری را اعم از عین یا منفعت به دیگری انتقال دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است ) و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. و در اینصورت میتوانید با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، علیه فروشنده به عنوان کلاهبردار شکایت نمایید.
8فردی عکس ها و فیلم های خصوصی مرا در فضای مجازی منتشر کرده است، آیا قابل تعقیب است؟
شما میتوانید با طرح شکایت در دادسرای رایانه علیه این فرد شکایت نمایید. پس از انجام تحقیقات بوسیله پلیس فتا، متهم به استناد ماده 17 قانون جرایم رایانه ای که مقرر میدارد هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا همین طور فیلم خصوصی و اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سوالات خانوادگی

1آیا برای طلاق توافقی صرفا میتوان به دفتر خانه طلاق مراجعه کرد؟
برای طلاق باید زوجین به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنند و درخواست خود را بدهند و پس از ارجاع پرونده به شعب دادگاه خانواده و طی مراحل تشریفاتی اعم از مشاوره و تست بارداری، گواهی عدم امکان سازش صادر میگردد و سه ماه اعتبار دارد و میتوان پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نمود.
2حضانت فرزندان تا چه سنی با مادر است؟
حضانت فرزندان تا سن 7 سالگی با مادر است . پس از آن دختر تا سن 9 سالگی و پسر تا 15 سالگی با پدر خواهد بود و پس از آن خود فرزندان تعیین میکنند که با کدام از والدین میخواهند زندگی کنند.
3آیا در حال حاضر فقط میتوان مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی در دادگاه به اجرا گذاشت؟
خیر، زوجه میتواند تمام مهریه خود را در دادگاه به اجرا بگذارد، لیکن تا 110 سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه میباشد و بیشتر از آن عندالستطاعت میباشد.
4اگر شوهر زندگی مشترک را ترک نماید، زن چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
در اینصورت زوجه میتواند در دادسرا به عنوان ترک انفاق علیه همسر خود شکایت نماید و در شورای حل اختلاف دادخواست مطالبه نفقه بدهد و بدین ترتیب همسر خود را مکلف به پرداخت نفقه نماید.
5آیا میتوان حضانت و نگه داری طفل که بر عهده پدرش هست را از او گرفت؟
به استناد ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیتی اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل (مادر) یا به تقاضای قیم یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی موارد تمثیلی عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی را بیان نموده است که عبارت است از: - اعتیاد به الکل و مواد مخدر - اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا - ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشک قانونی - سو رفتار و سو استفاده از طفل و یا اجبار او به ورود به مشاغل غیر اخلاقی مانند: فساد، فحشا، تکری گری و قاچاق - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
6آیا زوجه میتواند تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده است، از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند؟
به استناد ماده 1085 قانون مدنی زن میتواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
7پدر فرزند اینجانب نفقه به وی پرداخت نمیکند، آیا اینجانب میتوانم علیه پدر فرزندم اقامه دعوی کنم؟
به استناد ماده 6 قانون حمایت از خانواده مادر یا هر شخصی که حضانت یا نگه داری شخص محجور را به اقتضا ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.
8آیا هدایای دوران نامزدی در صورت به هم خوردن نامزدی، قابل استرداد است؟
به استناد ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزد ها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت، منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگه داشته میشود. مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. البته به استناد ماده 1038 رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
9شخصی آپارتمان خود به همسرش هبه نموده است، و سند انتقال نیز انجام شده است، آیا قابل رجوع میباشد؟
به استناد ماده ۸۰۳ قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقا⁦ عین موهبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل : یک- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد. دو- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. سه- در صورتی که عین موهبه از مالکیت خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود. خواه قحوا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود، خواه اختیارا مثل اینکه عین موهبه به رهن داده شود. چهار. در صورتی که در عین موهبه تغییری حاصل شود و به استناد ماده ۸۰۵ قانون مدنی پس از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. بنابراین در غیر از موارد ذیل رجوع ممکن است.

سوالات ملکی

1آیا موجر میتواند پس از انقضای مدت اجاره مستاجر خود را فورا بیرون نماید؟
بله، میتواند با درخواست تخلیه به شورای حل اختلاف و سپردن ودیعه مستاجر به صندوق دولت ظرف مدت یک هفته ملک خود را تخلیه کند.
2خریدار ملکی را از فروشنده خریداری نمود، لیکن فروشنده در مدت معین در محضر خانه حاضر نشده و سند را انتقال نداده است، چه اقدامی میتوان انجام داد؟
خریدار میتوان در زمان مقرر با مراجعه به دفترخانه گواهی عدم حضور دریافت و با طرح دادخواست الزام به تنظیم سند فروشنده مکلف به الزام به تنظیم سند بنماید، در صورت عدم حضور مامور دادگاه، ملک را به نام خریدار مینمایند.
3بانک سند آپارتمان شخصی را در نزد خود دارد و آن شخص از پرداخت اقساط خودداری مینماید، بانک چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
بانک میتواند از دفترخانه اسناد رسمی تقاضای صدور اجراییه بکند و اداره اجرای اسناد رسمی نیز با صدور اجراییه فوق اقدام به مزایده گذاشتن ملک و پرداخت بدهی بانک می نماید و مبلغ مازاد را به بدهکار باز میگرداند.
4آیا دادگاه میتواند افراد را به بیشتر یا کمتر از وجه التزام تعیین شده در قرارداد محکوم نماید؟
خیر، دادگاه نمیتواند افراد را به کمتر یا بیشتر وجه التزامی که در قرارداد مشخص کرده اند محکوم کند.
5اگر بعد از قبض ثمن مبیع مستحق الغیر در اید چه کسی ضامن است؟
به استناد ماده ٣٩٠و ٣٩١ قانون مدنی بایع ضامن درک مبیع است می بایست ثمن را مسترد دارد در صورت جهل مشتری به فساد بایع میبایست از عهده غرامات و خسارات وارده نیز براید.
6اگر کسی ملک غیر تجاری را اجاره دهد و سرقفلی بگیرد، تکلیف چیست؟
اگر در اجاره نامه تصریح شده باشد که محل غیر تجاری برای کسب و تجارت اجاره داده می شود و آنچه از مستاجر دریافت شده (سرقفلی) است، این اجاره باطل و وجه پرداختی قابل استرداد خواهد بود. زیرا به موجب تبصره ماده 10 قانون موجر و مستاجر (مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در رابطه استیجاری ممنوع است).
7دو نفر با یکدیگر معامله میکنند و در ضمن عقد قرارداد شرط میکنند که هر کدام از طرفین میتواند هر وقت بخواهد با پرداختن مبلغی، عقد را فسخ کند. در اینصورت تکلیف عقد و شرط چه میشود؟
نظر اکثریت حقوقدانان بر این است که به طور کلی عقد و شرط باطل است. چرا که در شرط مذکور مدت نیامده و ذکر مدت در شرط لازم است. و چون شرط باطل است، عقد نیز به تبع بطلان شرط باطل میشود. مطابق بند 2 ماده 233 قانون مدنی، شرطی که موجب جهل به عوضین شود باطل و مبطل عقد است، و همچنین به موجب ماده 401 قانون مدنی در خیار شرط، مدت باید معین شود. در غیر اینصورت هم شرط باطل است و هم عقد.
8اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره فوت کند، از لحاظ قانون وضعیت ملک یا مورد اجاره چه میشود؟
به استناد ماده 497 قانون مدنی، عقد اجاره به واسطه فوت موجر باطل نمیشود. لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است، اجاره به فوت موجر باطل میشود.
دفتر وکالت شاهین قیصری
مشاوره حقوقی رایگان
دفتر وکالت ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی میتواند به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما عزیزان باشد. شما در کنار ما میتوانید از مشاوره رایگان و حق الوکاله شرایطی بهرمند شوید. مشاوره در این دفتر وکالت رایگان بوده، و شما عزیزان میتوانید بصورت تلفنی و آنلاین از وکیل پایه یک دادگستری ما، آقای شاهین قیصری مشاوره بگیرید. جهت مشاوره حضوری تماس گرفته و نوبت خود را رزرو نمایید. پس با ما تماس بگیرید ...
دفتر وکالت شاهین قیصری
دفتر وکالت شاهین قیصری
دفتر وکالت شاهین قیصری