سوالات متداول – دفتر وکالت شاهین قیصری

جهت یافتن سوال از کادر مجاور استفاده نمایید. همچنین میتوانید در بخش مشاوره آنلاین، سوالات دقیق تری را از مشاور حقوقی ما بپرسید.

سوالات حقوقی

1شخصی میخواهد علیه ظهرنویس چک اقامه دعوی نماید، تا چه زمانی میتواند این کار را انجام دهد؟
این شخص میتواند تا 15 روز پس از تاریخ چک نسبت به برگشت چک اقدام و نسبت به طرح دعوی علیه ظهرنویس اقامه دعوی نماید، در غیر اینصورت حق اقدام علیه ظهرنویس را نخواهد داشت.
2آیا تعیین نام کوچک از طریق دادگاه امکان پذیر است؟
بله، اشخاص میتوانند یک بار در طول عمر خود با طرح دعوی به دادگاه نسبت به تغییر نام کوچک خود اقدام نماید.
3شخصی در بانک ضمانت فردی را نموده است، آن فرد اقساط خود را نپرداخته است و ضامن اقساط را پرداخت کرده است، آیا ضامن میتواند به فرد بدهکار به بانک مراجعه نماید؟
در صورتیکه ضامن از طرف بدهکار اذن داشته باشد اصل بر عدم تبرع میباشد و میتواند پس از پرداخت وجه به بانک به بدهکار رجوع نماید.
4برای تقسیم ترکه چه کارهایی باید انجام داد؟
ابتدا میبایست برای صدور گواهی انحصار وراثت به شورای حل اختلاف مراجعه کرد و صدور گواهی انحصار وراثت به دادگاه حقوقی تحت عنوان تقسیم ترکه دادخواست داد و پس از طی فرآیندی و انجام مزایده، اشخاص میتوانند سهم خود را از ترکه مطالبه نمایند.
5مدعی اعسار در چه صورت حبس نمیشود؟
به استناد ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن اراعه صورت کل اموال خود، دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمیشود مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
6اگر کسی وصیت کند که همه اموالش به یک نفر برسد، این کار از نظر قانونی صحیح است؟
به استناد ماده 843 قانون مدنی، وصیت نسبت به بیش از یک سوم ترکه، نافذ نیست. مگر به اجازه وراث و اگر از بعضی از ورثه اجازه بگیرد که در این صورت فقط نسبت به سهم او نافذ است.
7وصیت نامه رسمی چیست؟
وصیت نامه رسمی وصیتنامه ای است که در دفتر اسناد رسمی تهیه و تنظیم می شود و در همان دفتر اسناد رسمی قرار داده می شود و قابل اجرا و لازم الاجراست.
8ایقاع چیست؟
ایقاع عملی است حقوقی که به صرف قصد یکطرف موجود یا موجب اثر حقوقی می شود مثل وصیت عهدی یا طلاق که هر دو از ایقاعات می باشند.
9عبارت غیر نافذ در امور حقوقی به چه معنی است و با لفظ باطل چه تفاوتی دارد؟
غیر نافذ یعنی با تفویض اختیار یا اجازه ذی نفع یا ولی قهری یا قانون قابل اجرا است ولی باطل با اجازه یا تنفیذ هم قابل اجرا نیست مثال وصیت به مازاد ثلث ترکه (بیشتر از ۳/۱مال مورد وصیت) غیر نافذ است اما با رضایت وراث قابل اجرا است. پس جمعاً غیرنافذ قابلیت نافذ شدن را دارد اما باطل این قابلیت را ندارد.

سوالات کیفری

1شخصی ملکی به اینجانب فروخته و پس از فروش ملک به اینجانب مجدد آن را به دیگری فروخته است، چه اقدامی میتوان انجام داد؟
در اینصورت میتوان در دادسرا شکایت کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر علیه فروشنده مطرح و اقامه نمود. دادسرا پس از احضار متهم و تحقیقات مقدماتی در صورت انتساب بزه قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر میکند و پرونده را برای تعیین مجازات به دادگاه ارسال مینماید.
2آیا فیلم و عکس برای اثبات یک جرم کافی است؟
عکس و فیلم در صورت وجود دلایل دیگر میتواند اماره قضایی برای اثبات جرم باشد و مقام قضایی در این مورد میتواند به آن استناد کند.
3شخصی با رسیدی فرش خود را به امانت به دوستش میدهد اما دوستش از استرداد فرش خودداری میکند، چه اقدامی میتوان انجام دهد؟
این شخص میتواند با ارسال اظهارنامه فرش خود را مطالبه نماید، در صورت عدم استرداد با رسید خود میتواند در دادسرا به عنوان خیانت در امانت شکایت نماید.
4چک تا چه زمانی جنبه کیفری دارد؟
چک از تاریخ سررسید با شرایط قانونی 6 ماه و از تاریخ برگشت چک جنبه کیفری دارد و شخص میتواند در مراجع قضایی اقامه دعوی نماید.
5اگر کسی در دادگاه شهادت دروغ بدهد، آیا مرتکب جرم شده است؟
به استناد ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
6اگر کسی مالی نزد یک نفر به امانت بگذارد و یک نفر دیگر مال مزبور را به دستور امانتدار بفروشد، آیا این فرد دوم قابل تعقیب کیفری است؟
در صورتی که علم این شخص به امانت بودن مشارالیه معاونت در بزه خیانت در امانت کرده است و نمیتوان او را مرتکب اصلی دانست، زیرا که شرط تحقق بزه موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی، سپرده شدن مال بر کسی است که به ضرر مالک به یکی از طرف مذکور در آن ماده تصرف نماید.
7شخصی مال دیگری را به عنوان مال خود و اقدام به فروش به اینجانب نموده است، چه اقدامی میتوانم انجام دهم؟
به استناد ماده 1 قانون انتقال مال غیر ( هر کس مال دیگری را اعم از عین یا منفعت به دیگری انتقال دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است ) و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد. و در اینصورت میتوانید با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، علیه فروشنده به عنوان کلاهبردار شکایت نمایید.
8فردی عکس ها و فیلم های خصوصی مرا در فضای مجازی منتشر کرده است، آیا قابل تعقیب است؟
شما میتوانید با طرح شکایت در دادسرای رایانه علیه این فرد شکایت نمایید. پس از انجام تحقیقات بوسیله پلیس فتا، متهم به استناد ماده 17 قانون جرایم رایانه ای که مقرر میدارد هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا همین طور فیلم خصوصی و اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
9مهلت شکایت کیفری در خصوص چک بلا محل چقدر است؟
برای شکایت کیفری دارنده چک می بایست ظرف مدت شش ماه از تاریخ چک (تاریخ وصول) به بانک مراجعه نماید، در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید، بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
10مجازات جرم توهین چیست؟
مجازات توهین به افراد عادی مانند فحاشی و بکار بردن الفاظ رکیک، چنا‌چه موجب حدّ قذف نباشد، شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه‌هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین به مقامات و مسئولین هم، حبس از سه تا شش ماه و یا شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا یك میلیون ریال می‌باشد. همچنین اگر مرتكب، همراه با توهین، اقدام به ایراد ضرب یا جرح به مأمور دولتی نماید، این نیز طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی از موارد تعدد جرم می باشد.
11مهلت پرداخت دیه انواع قتل را شرح دهید؟
مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به این ترتیب است: الف- دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود. ب- دیه قتل شبه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود. ج- دیه قتل خطا محض در ظرف سه سال پرداخت می شود. موارد قابل ذکر: - تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست. - دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت می شود. - اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود.
12موارد خارج از شمول کیفری در چک چیست؟
در این موارد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است. د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
13مجازات شرب مسکرات چیست؟
۸۰ ضربه شلاق در قانون و شرع میباشد.
14فروش مواد مخدر یا روان گردان به میزان زیر 50 گرم، چه مجازاتی دارد؟
تا چهار میلیون جزای نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق را دارد و البته مجازات حبس ندارد، ولی اگر بیش از پنجاه گرم باشد دادگاه میتواند حبس قرار دهد علاوه بر شلاق و جزای نقدی. ولی در مورد هرویین و مرفین و کوکایین و سایر مشتقات شیمیایی آنها و شیشه (مت آفتامین) و ... وارد کردن ساخت و تولید و صدور و خرید و فروش یا نگهداری و مخفی کردن تا پنج سانتی گرم هم جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق را دارد و اگر بیش از یک گرم باشد علاوه بر جزای نقدی و شلاق دو تا پنج سال حبس دارد.

سوالات خانوادگی

1آیا برای طلاق توافقی صرفا میتوان به دفتر خانه طلاق مراجعه کرد؟
برای طلاق باید زوجین به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنند و درخواست خود را بدهند و پس از ارجاع پرونده به شعب دادگاه خانواده و طی مراحل تشریفاتی اعم از مشاوره و تست بارداری، گواهی عدم امکان سازش صادر میگردد و سه ماه اعتبار دارد و میتوان پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نمود.
2حضانت فرزندان تا چه سنی با مادر است؟
حضانت فرزندان تا سن 7 سالگی با مادر است . پس از آن دختر تا سن 9 سالگی و پسر تا 15 سالگی با پدر خواهد بود و پس از آن خود فرزندان تعیین میکنند که با کدام از والدین میخواهند زندگی کنند.
3آیا در حال حاضر فقط میتوان مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی در دادگاه به اجرا گذاشت؟
خیر، زوجه میتواند تمام مهریه خود را در دادگاه به اجرا بگذارد، لیکن تا 110 سکه تمام بهار آزادی عندالمطالبه میباشد و بیشتر از آن عندالستطاعت میباشد.
4اگر شوهر زندگی مشترک را ترک نماید، زن چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
در اینصورت زوجه میتواند در دادسرا به عنوان ترک انفاق علیه همسر خود شکایت نماید و در شورای حل اختلاف دادخواست مطالبه نفقه بدهد و بدین ترتیب همسر خود را مکلف به پرداخت نفقه نماید.
5آیا میتوان حضانت و نگه داری طفل که بر عهده پدرش هست را از او گرفت؟
به استناد ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیتی اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل (مادر) یا به تقاضای قیم یا به تقاضای رییس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی موارد تمثیلی عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی را بیان نموده است که عبارت است از: - اعتیاد به الکل و مواد مخدر - اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا - ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشک قانونی - سو رفتار و سو استفاده از طفل و یا اجبار او به ورود به مشاغل غیر اخلاقی مانند: فساد، فحشا، تکری گری و قاچاق - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
6آیا زوجه میتواند تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده است، از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند؟
به استناد ماده 1085 قانون مدنی زن میتواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
7پدر فرزند اینجانب نفقه به وی پرداخت نمیکند، آیا اینجانب میتوانم علیه پدر فرزندم اقامه دعوی کنم؟
به استناد ماده 6 قانون حمایت از خانواده مادر یا هر شخصی که حضانت یا نگه داری شخص محجور را به اقتضا ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.
8آیا هدایای دوران نامزدی در صورت به هم خوردن نامزدی، قابل استرداد است؟
به استناد ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزد ها میتواند در صورت به هم خوردن وصلت، منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتا نگه داشته میشود. مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. البته به استناد ماده 1038 رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
9شخصی آپارتمان خود به همسرش هبه نموده است، و سند انتقال نیز انجام شده است، آیا قابل رجوع میباشد؟
به استناد ماده ۸۰۳ قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقا⁦ عین موهبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل : یک- در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد. دو- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. سه- در صورتی که عین موهبه از مالکیت خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود. خواه قحوا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود، خواه اختیارا مثل اینکه عین موهبه به رهن داده شود. چهار. در صورتی که در عین موهبه تغییری حاصل شود و به استناد ماده ۸۰۵ قانون مدنی پس از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. بنابراین در غیر از موارد ذیل رجوع ممکن است.
10در خصوص رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه دادگا صالح چه دادگاهی است؟
دادگاه خانواده محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد یا محل تسلیم مهریه صالح به رسیدگی است. در صورتی که مهریه مال غیرمنقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی است.
11راهکار زوجه برای نداشتن هزینه دادرسی مطالبه مهریه چیست؟
راهکار زوجه برای نداشتن هزینه دادرسی و اعسار برای اجرا گذاشتن مهریه این است که زوجه (زن) باید دادخواست اعسار (عدم توانایی مالی) از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست اجرای مهریه به دادگاه ارائه نماید که دادگاه ابتدا این خواسته را رسیدگی و بعد به خواسته مطالبه مهریه اقدام می کند که اگر دادگاه اعسار را بپذیرید زوجه از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد.
12برای مطالبه مهریه اولین گام چیست و به کجا باید مراجعه کرد؟
برای مطالبه مهریه از شروع سال ۹۴ باید به دفاتر قضایی تازه تاسیس مراجعه کرد و برای مطالبه مهریه در ان دفتر قضایی که نزدیکترین دفتر به محل سکونت مطالبه کننده مهریه میباشد دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه داد. بدیهی است که پس از تنظیم دادخواست جهت مطالبه مهریه و تعیین هزینه دادرسی با ابطال تمبر به میزان معین شده توسط کارشناس مالی دفتر قضایی یادشده بر مبنای قانون اقدام به ثبت دادخواست مطالبه مهریه و تعیین نوبت رسیدگی توسط ان دفتر گردید.
13در مطالبه مهریه اصطلاح ابراء یعنی چه؟
اصطلاح ابراء درا مطالبه مهریه یعنی چشم پوشی اختیاری زوجه (بستانکار) از طلب خویش و ابراء از ایقاعات یعنی قراردادی با اختیار یکطرف قرارداد مثل اجازه طلاق که عقدی است لازم یعنی بعد از بری الذمه کردن (بخشیدن طلب) به همسر نمی تواند زوجه آن را مطالبه نماید.
14زوجه بعد از بذل مهریه یعنی بخشش مهریه به شوهر آیا می تواند دوباره مطالبه مهریه نماید؟
اگر زنی زوجه مهریه را به شوهر بذل (بخشش) نماید می تواند باز مهریه را هر وقت که خواست مطالبه کند اما اگر طبق قراردادی مهریه اش را ابراء نماید یعنی بطور یکطرفه حق مهریه خود را بخشیده و غیر برگشت نموده است برای اطلاعات عمل و اجرای آن بهتر است از وکلای با تجربه کمک بگیرد. بذل مهریه فقط پس از ابراء غیر قابل مطالبه میگردد.
15آیا بعد ازدواج می شود شرطی را اضافه کرد؟
بله طرفین میتوانند به دفاتر ازدواج مراجعه کنند و به صورت رسمی شرط و یا حق جدیدی را برای همدیگر ایجاد کنند چون توافقات طرفین و قراردادهای خصوصی طرفین حتی معتبر می باشد و در اینجا طرفین میتوانند با مراجعه به دفاتر رسمی تغییراتی را نسبت به زمان عقد خود با اراده جدیدی که در نظر دارند پیش بینی نمایند به این صورت که مثلا حق طلاق به خانم داده شود و یا میزان سکه های مهر افزایش یا کاهش یا بخشیده شود یا هر شرط و قراری که مخالف اخلاق حسنه و فرهنگ ایرانی و شریعت نباشد.
16بعد از گذشت 80 روز از تاریخ طلاق امکان درخواست دریافت گذرنامه وجود دارد یا خیر؟
با توجه به بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه ایران،‌ موافقت کتبی شوهر برای خروج از کشور زنان متاهل الزامی است. حال اگر طلاق زن باین باشد دیگر زن مطلقه محسوب شده و برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه شوهر ندارد اما در مورد طلاق رجعی باید از تاریخ طلاق مدت عده (3 ماه و 10 روز) بگذرد. در غیر این صورت نیاز به رضایت همسر می‌باشد. زنان مطلقه در صورت داشتن فرزند به عنوان همراه حتما نیاز به رضایت پدر دارند مگر در طلاق ذکر شده باشد در مورد اجازه خروج فرزند مسئولیت با مادر می‌باشد. حضانت مورد قبول نمی‌باشد.
17آیا پی بردن به جنون شوهر پس از عقد، می شود طلاق گرفت؟
جنون از عیوبی است كه در قانون مدنی برای همسر حق فسخ قرار داده است. ماده 1121 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «جنون هریك از زوجین، به شرط استقرار، اعم از اینكه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.»
18آقایی هستم كه همسرم بعد از 5 سال زندگی مشترك تغییر جنسیت داده است و هم اكنون پس از طی دوره درمان و... مرد می‌باشد، آیا مهریه به او تعلق می‌گیرد یا خیر؟
با توجه به اینكه قبل از تغییر جنسیت خانم عقد صحیحا واقع شده و درطی 5 سال زندگی مشترك روابط زناشویی وجود داشته به استناد ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد زن مالك مهر می‌شود. بنابراین كل مهر المسمی‌به زوجه تعلق می‌گیرد. ولیكن در خصوص امری كه حادث شده است از زمان حدوث تغییر جنسیت عقد نكاح منفسخ می‌گردد.
19آیا می‌توان زوج را ملزم به پرداخت به موقع نفقه ماهانه در حق فرزندش کرد؟ در صورت استنکاف زوج از اجرای حکم آیا می‌توان این مبلغ را از حقوقش کسر نمود؟
مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق، کیفر حبس از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه تعیین شده و در غالب موارد مؤثر بوده است. زوجه می‌تواند با مراجعه به دادسرای محل سکونت او از زوج شکایت کند و در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نماید. چنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع نماید و مالی از وی به دست نیاید، محکوم له می‌تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای حبس وی را بنماید و یا در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، خواهان کسر این مبلغ از حقوق وی شود.
20آیا در عدّه طلاق مرد باید به زن نفقه بدهد؟
تنها در طلاق رجعی که در اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح مقررات زن تکلیف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد، نفقه به او در دوران عدّه تعلق می‌گیرد و اگر بعد از صدور حکم طلاق حاضر به حضور در محل زندگی زوج نباشد، نفقه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد. در طلاق بائن که زن تکلیف به حضور در منزل زوج ندارد، نفقه‌اي در دوران عدّه به وی تعلق نمی گیرد.
21زوجه به محض انعقاد عقد، مهریه خود را به اجرا گذاشته و اعلام داشته است که تا زمان دریافت مهریه، به منزل زوج نمي‌‌رود. حق حبس چیست؟
در این مورد زوجه میتواند از حق حبس استفاده کند. مطابق ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهریه‌اش به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع نماید. بنابراین نمی‌توان گفت که عمل وی مصداق کلاهبرداری است. با وصف محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه و ابلاغ اجراییه، چنانچه زوج مهریه را نپردازد یا اعسار خویش را در همان دادگاه به اثبات نرساند، وی می‌تواند با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم جلب زوج را بگیرد. بعد از تقسیط مهریه و پرداخت قسط اول، حق حبس وی زایل می‌شود و زوجه مکلف به تمکین است؛ اما اگر حاضر به تمکین نباشد، زوج می‌تواند پس از اثبات موضوع در دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد.
22حکم الزام به تمکین زوجه توسط نیروی انتظامی اجرایی شده؛ اما زوجه در منزل حضور نداشته و عدم حضور وی به اطلاع دادگاه رسیده است. آیا فرستادن اظهارنامه با در دست داشتن حکم الزام به تمکین برای زوجه لازم است؟
پس از صدور حکم تمکین از طریق صدور اجراییه، عملیات اجرایی با دعوت از زوجه به اجرا در می آید و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست.
23در صورت عدم تمکین زن، نفقه از او ساقط می‌شود یا مهریه؟
باتوجه به این که در پی عدم تمکین زوجه، دادخواست از ناحیه زوج در دادگاه مطرح می‌شود، صدور حکم تمکین نشان از عدم تمکین زوجه از زمان تقدیم دادخواست داشته و در نتیجه از آن زمان نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد.
24زوجه در هنگام ترک منزل مشترک خویش مقداری پول نقد، سکه و وسایل شخصی زوج را به همراه اموال خود برده و دادخواست طلاق ارائه داده و به دنبال آن هم زوج دادخواست الزام به تمکین مطرح کرده است. چگونه می‌توان این اقدام زوجه را به اثبات رساند؟
این موضوع صرفاً با اقرار وی یا شهادت شهود قابل اثبات است.
25پس از محرز شدن موضوع عدم تمکین زوجه از زوج توسط شورای حل اختلاف، آیا این شورا می‌تواند حکم الزام به تمکین صادر کند؟
شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین را ندارد و با توجه به ماده 12 قانون شورای حل اختلاف، با ارجاع دادگاه شورا سعی در حصول سازش بین زوجین می‌نماید.
26طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع مى شود چه نوع طلاقى است؟ آیا قاضى مى تواند بدون رضایت زوج قبول بذل نماید و راى به طلاق خلع دهد؟
مواردی‌ كه حاكم شرع مى تواند زن را بدون رضایت زوج طلاق بدهد در جلد 3 منهاج الصالحین از مساله 356 تا 360 با ذكر نوع طلاق در آنها، بیان شده مراجعه شود، و اما طلاق زوجه به نحو خلع بدون وكالت از طرف شوهر صورت شرعى ندارد.
27آیا مرد می‌تواند بدون هیچ دلیلی زن خود را طلاق دهد؟
بنابر نص صریح قانون و به استناد ماده 1133 قانون مدنی - مرد می‌‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید و شرایط مذكور تقاضای گرفتن گواهی عدم امكان سازش و همچنین پرداخت تمام حقوق قانونی زوجه مثل مهریه و نفقه و در صورت امضای شرایط ضمن عقد تا نصف دارایی‌های مرد و یا اجرت‌المثل و ممكن است نحله مورد نظر قاضی قرار بگیرد. با ایجاد شرایط یاد شده و وجود نداشتن موانع طلاق كه در قانون مدنی عنوان شده مرد می‌‌تواند زن خود را طلاق دهد.
28زوجه مهریه خویش را در مقابل حج واجب با متن‌ دست‌نویس و امضا هبه نموده است. حال آیا وی می‌تواند هبه خویش را پس بگیرد؟
از آنجا که هبه معوض بوده است، زوجه نمی‌‌تواند از آن عدول نماید.
29آیا خانم‌‌ها به غیر از یك هشتم ارث، از زمینی هم ارث می‌برند؟
اگر فوت شوهر بعد از قانون جدید اصلاحیه قانونی مدنی بوده است ارث می‌برند.
30آیا در ازدواج دائمی كه مهریه تعیین نشده باشد، می‌توان مهریه تعیین كرد؟ نحوه تعیین آن به چه صورت است؟
بله، در ازدواج دائم به هر دلیلی مهریه تعیین نشده باشد بعد از عقد، طرفین می‌توانند مهریه را به تراضی معین كنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیكی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود كه برای تعیین آن باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به دیگرانی كه مثل او هستند از فامیل و غیره در نظر گرفته شود.
31خانمی هستم با تحصیلات مهندسی عمران كه به تازگی ازدواج كرده‌ام در سند ازدواج شغلم خانه‌دار قید شده و به نظرم با توجه به روحی‌ات همسرم مبنی بر عدم موافقت با اشتغال اینجانب این عنوان تعمداً در عقدنامه گنجانده شده. آیا می‌توانم با توجه به تحصیلاتم اشتغال داشته باشم و چنانچه با مخالفت همسرم مواجه شدم چه راهكار قانونی وجود دارد؟
اشتغال به شغل از ناحیه زوجه نیاز به كسب اجازه از زوج ندارد مگر اینكه شغل زوجه مغایر با شئون و یا مصالح خانوادگی تشخیص داده شود كه در ماده 1117 قانون مدنی اختیار شوهر در مخالفت با شغل زوجه مقید به مواردی است كه در قانون تصریح شده است.
32زوجی هستیم كه صاحب فرزند نشده تصمیم داشتیم سرپرست كودكی را بپذیریم در این رابطه چه اقدامی ‌باید انجام دهیم؟
قانون حمایت از كودكان بی سرپرست مصوب 1353 شرایط زوجینی كه می‌توانند طفلی را سرپرستی نمایند مفصلا بیان داشته البته این سرپرستی بایستی با تصویب دادگاه و طبق مقررات قانون فوق الاشعار باشد كه پس از تسلیم تقاضانامه و احراز شرایط زوجین و حكم صادره شناسنامه جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر میگردد.
33خانمی‌ 40 ساله هستم كه از موقعیت اجتماعی مناسب و ظاهر خوبی برخوردارم و ازدواج ننموده ام آیا می‌توانم اقدام به كم كردن سن خود نمایم؟
صرف داشتن ظاهر خوب نمی‌تواند دلیل كم كردن سن باشد ولی اگربه دلیلی سن شناسنامه ای كسی بیشتر از سن واقعی وی باشد می‌تواند اقدام به كم نمودن سن خود نماید كه البته یكی از شرایط صدور رای دادگاه در این خصوص مراجعه به پزشكی قانونی و تایید این امر توسط پزشكان می‌باشد.
34خانمی هستم كه 5 سال پس از زندگی مشترك، همسرم برای تهیه مقدمات اقامت به خارج از ایران سفر كرد و مدت‌ها است از او هیچ خبری ندارم و در بلاتكلیفی به سر می‌برم، چه اقدامی می‌توانم انجام بدهم؟
همانطور كه در قانون صراحتاً بیان شده مدت غیبت همسر شما مهم است به استناد ماده 1029 قانون مدنی هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق كند. در این صورت با رعایت ماده 1023، حاكم او را طلاق می‌دهد. البته در مواردی كه عُسر و حَرج زندگی و یا شرافت زن را تهدید می‌كند رویه قضایی طلاق زن را پیش از گذشتن چهار سال نیز پذیرفته است.
35خانمی هستم مسلمان و ایرانی که اخیرا با آقایی آشنا شدم که تبعه خارج بوده و غیر مسلمان است. آیا ازدواج من با ایشان صحیح است یاخیر؟
از دیدگاه قانونی نکاح خانم مسلمان با مرد غیر مسلمان جایز نیست و موضوع اختلاف در مذهب زوج و زوجه صور متعددی دارد که در فرض سوال ازدواج جایز نبوده و در جایی که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی منع قانونی ندارد موکول به اجازه از طرف دولت است.

سوالات ملکی

1آیا موجر میتواند پس از انقضای مدت اجاره مستاجر خود را فورا بیرون نماید؟
بله، میتواند با درخواست تخلیه به شورای حل اختلاف و سپردن ودیعه مستاجر به صندوق دولت ظرف مدت یک هفته ملک خود را تخلیه کند.
2خریدار ملکی را از فروشنده خریداری نمود، لیکن فروشنده در مدت معین در محضر خانه حاضر نشده و سند را انتقال نداده است، چه اقدامی میتوان انجام داد؟
خریدار میتوان در زمان مقرر با مراجعه به دفترخانه گواهی عدم حضور دریافت و با طرح دادخواست الزام به تنظیم سند فروشنده مکلف به الزام به تنظیم سند بنماید، در صورت عدم حضور مامور دادگاه، ملک را به نام خریدار مینمایند.
3بانک سند آپارتمان شخصی را در نزد خود دارد و آن شخص از پرداخت اقساط خودداری مینماید، بانک چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
بانک میتواند از دفترخانه اسناد رسمی تقاضای صدور اجراییه بکند و اداره اجرای اسناد رسمی نیز با صدور اجراییه فوق اقدام به مزایده گذاشتن ملک و پرداخت بدهی بانک می نماید و مبلغ مازاد را به بدهکار باز میگرداند.
4آیا دادگاه میتواند افراد را به بیشتر یا کمتر از وجه التزام تعیین شده در قرارداد محکوم نماید؟
خیر، دادگاه نمیتواند افراد را به کمتر یا بیشتر وجه التزامی که در قرارداد مشخص کرده اند محکوم کند.
5اگر بعد از قبض ثمن مبیع مستحق الغیر در اید چه کسی ضامن است؟
به استناد ماده ٣٩٠و ٣٩١ قانون مدنی بایع ضامن درک مبیع است می بایست ثمن را مسترد دارد در صورت جهل مشتری به فساد بایع میبایست از عهده غرامات و خسارات وارده نیز براید.
6اگر کسی ملک غیر تجاری را اجاره دهد و سرقفلی بگیرد، تکلیف چیست؟
اگر در اجاره نامه تصریح شده باشد که محل غیر تجاری برای کسب و تجارت اجاره داده می شود و آنچه از مستاجر دریافت شده (سرقفلی) است، این اجاره باطل و وجه پرداختی قابل استرداد خواهد بود. زیرا به موجب تبصره ماده 10 قانون موجر و مستاجر (مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در رابطه استیجاری ممنوع است).
7دو نفر با یکدیگر معامله میکنند و در ضمن عقد قرارداد شرط میکنند که هر کدام از طرفین میتواند هر وقت بخواهد با پرداختن مبلغی، عقد را فسخ کند. در اینصورت تکلیف عقد و شرط چه میشود؟
نظر اکثریت حقوقدانان بر این است که به طور کلی عقد و شرط باطل است. چرا که در شرط مذکور مدت نیامده و ذکر مدت در شرط لازم است. و چون شرط باطل است، عقد نیز به تبع بطلان شرط باطل میشود. مطابق بند 2 ماده 233 قانون مدنی، شرطی که موجب جهل به عوضین شود باطل و مبطل عقد است، و همچنین به موجب ماده 401 قانون مدنی در خیار شرط، مدت باید معین شود. در غیر اینصورت هم شرط باطل است و هم عقد.
8اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره فوت کند، از لحاظ قانون وضعیت ملک یا مورد اجاره چه میشود؟
به استناد ماده 497 قانون مدنی، عقد اجاره به واسطه فوت موجر باطل نمیشود. لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است، اجاره به فوت موجر باطل میشود.
9آیا می توان منافع ملک و حق سر قفلی را نیز در جهت استیفای دین توقیف نمود؟
در پاسخ به این پرسش باید جواب مثبت داد بدین توضیح که: سر قفلی و یا منافع ملک از حقوقی هستند که ممکن است متعلق به مالک ملک باشن یا دیگری و این قبیل منافع که مالک آنها را به موجب سند رسمی به دیگری واگذار مینماید معمولا به املاکی تعلق دارد که حالت تجاری را دارا می باشند.
10آیا میشه بدون مدارک قانونی از قبیل شناسنامه و کارت ملی و...در محضر اقدام به انتقال سند کرد؟
خیر، این کار غیر قانونی به حساب می‌آید.
دفتر وکالت شاهین قیصری
مشاوره حقوقی رایگان
دفتر وکالت ما با وجود وکیل پایه یک دادگستری و تجربه فراوان در عرصه حقوقی، کیفری، خانوادگی و ملکی میتواند به عنوان مشاور حقوقی در کنار شما عزیزان باشد. شما در کنار ما میتوانید از مشاوره رایگان و حق الوکاله شرایطی بهرمند شوید. مشاوره در این دفتر وکالت رایگان بوده، و شما عزیزان میتوانید بصورت تلفنی و آنلاین از وکیل پایه یک دادگستری ما، آقای شاهین قیصری مشاوره بگیرید. جهت مشاوره حضوری تماس گرفته و نوبت خود را رزرو نمایید. پس با ما تماس بگیرید ...
دفتر وکالت شاهین قیصری
دفتر وکالت شاهین قیصری
دفتر وکالت شاهین قیصری